Primjena novog Pravilnika o fiskalnim sistemima

Obavještenje Ministarstva finansija Federecije BiH:

Poštovani,

Imajući u vidu da, uslijed rada u otežanim okolnostima uzrokovanim posljedicama epidemije virusa Covid-19, nije u cijelosti okončana procedura testiranja funkcionalnih i tehničkih karakteristika novih fiskalnih sistema usklađenih s odredbama Pravilnika o fiskalnim sistemima, Pravilnika o fiskalnim dokumentima i Pravilnika o postupcima fiskalizacije („Službene novine Federacije BiH “, broj: 50/20), te da Federalno ministarstvo financija nije zaprimilo niti jedan zahtjev od strane registriranih proizvođača/zastupnika fiskalnih sistema za ispitivanjem ispravnosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika dijelova fiskalnog sistema, u cilju pribavljanja Uvjerenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika određenog fiskalnog sistema i puštanja u promet istih, neophodno je bilo izvršiti produženje roka za početak primjene ovih pod zakonskih akata.

S tim u vezi, obavještavamo Vas da je Federalno ministarstvo financija, uputilo na objavu u Službene novine Federacije BiH: Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fiskalnim sistemima, Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fiskalnim dokumentima i Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupcima fiskalizacije.

Rok za početak primjene Pravilnika  produžuje se  za period od tri mjeseca, odnosno, umjesto od  dosadašnjeg datuma (01.01.2021. godine), primjena Pravilnika  započinje od 01.04.2021. godine.

Share:
0

TOP

X