kolovoz

Donesenim izmjenama Pravilnika o fiskalnim dokumentima i Pravilnika o fiskalnim sistemima, („Službene novine Federacije BiH“, broj: 28/21, od 09.04.2021.godine), omogućeno je dalje izdavanje fiskalnih računa u formatu kakav je bio do sada, kao i dalja upotreba postojećih fiskalnih uređaja na tržištu, a sve do donošenja posebnog pravilnika kojim će se utvrditi dinamika zamjene postojećih fiskalnih uređaja na tržištu.

0

TOP

X