Novi rok za početak primjene novog Pravilnika o fiskalnim sistemima

Donesenim izmjenama Pravilnika o fiskalnim dokumentima i Pravilnika o fiskalnim sistemima, („Službene novine Federacije BiH“, broj: 28/21, od 09.04.2021.godine), omogućeno je dalje izdavanje fiskalnih računa u formatu kakav je bio do sada, kao i dalja upotreba postojećih fiskalnih uređaja na tržištu, a sve do donošenja posebnog pravilnika kojim će se utvrditi dinamika zamjene postojećih fiskalnih uređaja na tržištu. Osim navedenog, omogućena je i inicijalna fiskalizacija uređaja sa trenutno predviđenim rokom do 01.09.2021. godine, koji se eventualno, a u ovisnosti od toka postupka certifikacije novih uređaja, kao i epidemiološke situacije, može prolongirati.

Novi rok za početak primjene novih Pravilnika  produžuje se  za period od četiri mjeseca, odnosno, umjesto od dosadašnjeg datuma (01.04.2021. godine), primjena novih Pravilnika o fiskalnim dokumentima i fiskalnim sistemima započinje od 01.09.2021. godine.

Share:
0

TOP

X